Tarragona, 8, 9 i 10 de novembre de 2018

Beques

Beques

La Societat ofereix beques d’inscripció i beques de viatge i allotjament per a estudiants i llicenciats en situació d’atur i per a les persones que en demostrin la necessitat, sempre que siguin socis de l’SCHCT. Recordem que la quota de soci és de 20 € anuals per als estudiants i llicenciats en atur. Per a associar-vos a l’SCHCT feu servir el formulari disponible a l’enllaç  Associar-se a l’SCHCT

Totes les persones interessades a obtenir una beca han d’enviar una sol·licitud, abans d’inscriure’s a la Trobada i fins al 10 de juny de 2018, a trobada2018schct@gmail.com, i indicar-hi l’ajut que sol·liciten, el motiu de la petició i, si correspon, el centre on són alumnes. Quan se’ls comuniqui la resolució, podran formalitzar la inscripció al formulari (http://15-thct.espais.iec.cat/inscripcions) d’acord amb la beca que se’ls hagi concedit. Les sol·licituds no concedides podran formalitzar la inscripció en quota reduïda fins al 30 de setembre de 2018.