Tarragona, 8, 9 i 10 de novembre de 2018

Programa

Àmbits científics proposats

  1. Ciència i tècnica
  2. Instruments científics i museus de ciència
  3. Història de la ciència i ensenyament
  4. Medicina i salut
  5. Tecnologies i energia: química, nuclear…
  6. Qualsevol altre àmbit relacionat amb la història de la ciència i la tècnica

Us animem a presentar propostes de sessions en aquests àmbits científics. Les propostes s’han d’enviar fins al 30 de març de 2018 a l’adreça electrònica trobada2018schct@gmail.com i han d’incloure el nom de la persona o les persones coordinadores, el títol, un breu resum de la sessió i els títols provisionals de les comunicacions que integraran la proposta conjunta.

Comunicacions orals, pòsters i vídeos

Els autors també poden fer propostes en la modalitat de comunicacions orals —no agrupades en sessions—, de pòsters o de vídeos. El termini d’enviament de les contribucions és del 15 d’abril al 31 de maig de 2018. Els resums dels pòsters i de les comunicacions que no arribin dins el termini establert no apareixeran en el programa de la Trobada.

Cal enviar les propostes a l’adreça trobada2018schct@gmail.com i indicar en l’assumpte «Trobada 2018 – comunicació», «Trobada 2018 – pòster» o «Trobada 2018 – vídeo» segons la modalitat.

Els pòsters s’exposaran a la sala habilitada durant la Trobada i també s’inclouran al llibre de resums. Els autors els podran presentar en el marc d’una sessió específica. Es convoca, com en anys anteriors, el Premi Trobada SCHCT al millor pòster. Igualment, els vídeos seran presentats i discutits en el marc d’una sessió pròpia, si bé poden estar lligats a una sessió específica de la Trobada. Es convoca, també, el Premi Trobada SCHCT al millor vídeo. Cada persona pot defensar una sola comunicació o dues en el cas que les presenti en col·laboració amb altres inscrits.

El Comitè Científic pot recomanar als autors la modalitat de presentació. L’acceptació de les contribucions es comunicarà abans del dia 15 de juny de 2018.

Durant la Trobada tindrà lloc la XVI Jornada sobre la Història de la Ciència i l’Ensenyament, en l’àmbit de la qual es lliurarà el

XVI Premi Antoni Quintana i Marí per a treballs de recerca d’ensenyament secundari obligatori i postobligatori

Conferències i activitats paral·leles

Durant la Trobada s’organitzaran conferències plenàries, taules rodones, rutes i itineraris culturals per la ciutat de Tarragona. Totes aquestes activitats s’anunciaran, oportunament, al programa definitiu.